Arjen asialla – tulevaisuutta rakentaen

Eija-Riitta on kokenut yhteisten asioiden vastuullinen hoitaja ja vapaaehtoistyön moniosaaja, joka ratkoo yhteiskunnallisia ongelmia jämäkästi ja ihmisistä välittäen. Idearikas ja ennakkoluuloton verkostojen luoja, jolla on monipuoliset yhteydet valmiina. Asioihin paneutuva tulevaisuuden rakentaja, joka uskaltaa antaa äänensä myös heille, joiden ääni ei muuten kuulu.

Turvallinen arki on jokaisen oikeus

Perheystävällinen Suomi

 • Mahdollistaa hyvän elämän maaseudulla ja kaupungeissa.
 • Tasaa vanhemmuuden kustannukset.
 • Joustavat työ- ja yrittäjyysratkaisut ovat kaikkien
  ulottuvilla.
 • Tukee perheiden valinnanmahdollisuuksia eri elämäntilanteissa.
 • Hyödyntää älykkään teknologian ja digitaalisuuden mahdollisuuksia ihmisten ehdoilla.

Työtä arvostava Suomi

 • Työn tekeminen on aina kannattavaa.
 • Yrittäjyys on houkutteleva vaihtoehto.
 • Palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistäminen sujuu joustavasti.
 • Yhteisen avun tarvitsija saa kannustavaa tukea.
 • Julkinen hallinto palvelee ihmisiä, toimii ennustettavasti ja ketterästi.
 • Huolehditaan työntekijöiden ja yrittäjien terveydestä ja hyvinvoinnista.

Turvallinen Suomi

 • Turvallista arkea ja kotona asumista tuetaan elämän eri vaiheissa.
 • Rikoksista tulee antaa ihmisten yleistä oikeustajua vastaavat rangaistukset.
 • Läheisistä ihmisistä huolenpitoa helpotetaan verotuksellisin keinoin.
 • Luodaan yksinasuville ihmisille turvallisia ja yhteisöllisiä asuinympäristöjä.

Luottamus tulevaisuuteen vahvistaa Pohjoisen Suomen mahdollisuuksia

poika

Tulevaisuutta rakentava Suomi

 • Tekee päätöksiä lasten ja nuorten tulevaisuuden näkökulmasta.
 • Säilyttää maksuttoman koulutuksen peruskoulusta korkeakouluihin.
 • Takaa elinikäisen oppimisen maan eri osissa.
 • Uudistaa tutkimusta, kehittämistä ja innovaatiotoimintaa.
 • Varmistaa ihmisten, tavaroiden ja tiedon kulun riittävyyden ja toimivuuden.
 • Turvaa kotimaisen ruuantuotannon omavaraisuuden ja huoltovarmuuden.

Yrittäjyyttä arvostava Suomi

 • Edistää kasvua ja kilpailukykyä alueellisten vahvuuksien pohjalta.
 • Luo työtä keventämällä sukupolvenvaihdosten verotaakkaa.
 • Purkaa pienten yritysten kasvun esteitä.
 • Mahdollistaa pienten yritysten osallistumisen julkisiin hankintoihin.
 • Edellyttää julkisissa hankinnoissa samojen tuotantoa koskevien säännösten täyttymistä kuin kotimaassa toimivilta yrityksiltä (mm. elintarvikkeet).

Kansainvälinen Suomi

 • Etsii käytännöllisiä ratkaisuja globaaleihin ongelmiin.
 • Vie kestävän kehityksen osaamista maailmalle.
 • Tiivistää yhteistyötä Pohjoismaiden kesken vaikuttavuuden vahvistamiseksi EU:ssa ja kansainvälisissä järjestöissä.
 • On houkutteleva ympäristö yrityksille ja ulkomaisille pääomille.
 • Vetovoimainen kohde työperäiselle maahanmuutolle.

Kohtaamiset vahvistavat yhteistä hyvinvointia

Yhteisöllinen Suomi

 • Edistää osallisuuden ja merkityksen kokemuksia.
 • Tukee vastuunkantamista itsestä ja lähimmäisistä sukupolvien ketjussa.
 • Tarjoaa puitteet vapaaehtoiselle kansalaistoiminnalle.
 • On toisia kunnioittavalla tavalla ylpeä suomalaisesta perinteestä ja arvoista.
 • Edellyttää kaikilta täällä asuvilta yhteiskuntamme lakien ja pelisääntöjen noudattamista.

Hyvinvoiva Suomi

 • Luo hyvinvointia liikunnan, musiikin ja kulttuurin avulla.
 • Vapaaehtoistyö rikastuttaa hyvinvoinnin turvaverkkoa.
 • Rakentuu kyläyhteisöjen, kaupunginosien, harrastusporukoiden
  ja järjestöjen aktiivisista toimijoista.
 • Rakentuu luottamuksen ja yhteistyön pohjalle.