Meillä on maa, jota kannattaa rakentaa ja puolustaa

EIJA-RIITTA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Maanpuolutustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) julkaisi marraskuun lopussa uusimman mielipidetutkimuksen raportin. Sen mukaan maanpuolustustahto on laskenut. Asiaa koskevaan kysymykseen vastasi myöntävästi kaksi kolmesta (66 %). Edellisen kerran alle 70 prosentin tulos on tullut lähes 30 vuotta sitten, vuonna 1989.

Oli pakko tutkia raporttia vähän tarkemmin. Maanpuolustustahtoa mittaava kysymys oli esitetty muodossa: Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta? Onko niin, että maailman yleisen tilanteen epävarmuus ja monet muutokset näkyvät tuloksessa? Pelottaako ajatus aseellisesta puolustamisesta, kun lopputulosta ei voi tietää?

Toisaalta uusimman raportin mukaan henkilökohtainen maanpuolustustahto on edelleen vahva. Kun vastaajilta kysyttiin, että jos Suomeen hyökätään, niin olisitteko itse valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjenne ja taitojenne mukaan, niin kyllä-vastausten määrä oli merkittävästi suurempi kuin edellisessä kysymyksessä. Miehistä 89 % ja naisista 80 % vastasi myöntävästi.

Miten vahvistamme maanpuolustustahtoa?

Yksi ehdotukseni on koko ikäluokan kutsunnat ja kaikkia koskeva kansalaispalveluksen osio. Kutsuntojen merkitys on tärkeä myös nuorten miesten kokonaistilanteen kartoittamisen kannalta. Nuorten naisten koko ikäluokan tavoittaminen samalla tavalla olisi mielestäni arvokasta. Enenevässä määrin myös nuoret naiset ovat vaarassa syrjäytyä.

Kaikkia koskeva kansalaispalveluksen osio sisältäisi mm. erilaisissa kriiseissä toimimisen opettelua, ensiaputaitoja, henkisen kriisinkestävyyden vahvistamista, kyberturvallisuutta, väestönsuojelua koskevia teemoja. Kokonaisturvallisuuden ja kokonaismaanpuolustuksen tietoisuuden lisäämistä.

Yhteisen osion jälkeen jatkuisi aseellinen tai siviilipalvelus vaikka nykykäytännön mukaisesti. Yhteisen osion myötä myös kaikki nuoret miehet saisivat mahdollisuuden palvelukseen, samoin kaikki nuoret naiset. Nykyisin monet pojat karsiutuvat pois palveluksesta todella tiukkojen kriteerien perusteella. Kaikki saisivat kokemuksen tarpeellisuudesta omalle isänmaalleen.

Tälle ajatukselle löytyy tukea myös MTS:n mielipideraportin mukaan. Yli puolet, 55 % vastaajista, suhtautuu myönteisesti miehiä ja naisia koskevaan yleiseen kansalaispalveluun. Myönteisyys on kasvanut merkittävästi verrattuna edelliseen kertaan, jolloin tämä kysymys oli mukana. Vuodesta 2010 vuoteen 2018 asiaan myönteisesti suhtautuvien määrä on kasvanut 10 prosenttiyksiköllä. Myönteinen suhtautuminen on selkeästi kasvanut niin naisten kuin miesten keskuudessa.

Ei himmene muistot

Meillä on vastuu maasta, jonka vapaudesta on maksettu kova hinta. Veteraanin iltahuuto -laulussa muistutetaan, miten kohta poissa on veljet, joille tämä maa oli kallis ja vedotaan nuorempiin, että he kertoisivat lasten lapsille menneistä, jotta muistot eivät koskaan himmenisi.

Vastauksena Veteraanin iltahuutoon Lumina-yhtye on tehnyt Ei himmene muistot -musiikkivideon, jolla he haluavat kiittää veteraaneja ja pitää muistot elävinä.

Nyt linnun lailla laulaa tää maa
ja sen kuulla saa kauas merienkin taa.
Nyt kiittää vain saamme, miten helppo hengittää.
Me vastuumme jaamme ja se meille jää.

Lapsenlapsille kerrottu muistoista näin
ja me lauletaan niitä viel’ eteenpäin.
Ei himmene muistot. Me se luvataan.

Annan vahvan katselu- ja kuuntelusuosituksen: http://eihimmenemuistot.fi/

Laulua kuunnellessani mieleeni nousi jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin usein toistama viesti: Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa.