Järkyttävät tapaukset Oulussa

EIJA-RIITTA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Poliisin kertomat uudet tiedot lapsiin kohdistuneista seksuaalisen hyväksikäytön tapauksista Oulussa ovat järkyttäviä. Olin illan keskustelutilaisuuden aikana saanut facebookissa eräältä aktiiviselta keskustelijalta kysymyksen: Miten ajattelit asiaa omalta osaltasi hoitaa, jos edustajaksi päädyt? Tuohon kysymykseen oli pakko tarttua ja kirjoittaa joitakin mietteitä.

Meillä oli tänään nuorten aikuisten ja vähän vanhempienkin pizzailta, jossa keskusteltiin mm. turvallisen arjen merkityksestä ja keinoista eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien turvallisuuden tunteen vahvistamiseen.

Koko illan ajatusteni taustalla oli lukemani järkyttävä tieto. Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on rikos ihmisyyttä vastaan. Mielestäni kaikissa lapseen kohdistuvissa seksuaalisen väkivallan muodoissa pitäisi olla määriteltynä rikoksen kriteerit.

Poliisin tänään kertomissa tapauksissa rikosnimikkeitä ovat raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja perusmuotoinen lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Tuo viimeisin nimike on minusta käsittämätön. Perusmuotoinen lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Ymmärrän, että sillä halutaan tehdä eroa törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Kaikki lapseen kohdistuva väkivalta on luonteeltaan törkeää. Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ympäristöön ja fyysiseen koskemattomuuteen.

Mielestäni lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön lainsäädäntöä tulee selkeyttää. Rangaistusten tulee olla niin merkittäviä, että ne vastaavat yleistä oikeustajua ja että niillä olisi jopa ennaltaehkäisevä vaikutus.

Oulun tapauksissa monien mieltä kuohuttaa myös se, että kaikki epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia. Vuoden alussa voimaan tulleen lain myötä törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottaminen on helpompaa ja maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanoa nopeutetaan. Jokaisen Suomessa asuvan on noudatettava lakia ja yhteisiä pelisääntöjä.

Turvapaikan hakijan statuksella olevan henkilön karkottaminen ei ole yksinkertaista, jos turvapaikan hakijan edellytykset täyttyvät ja jos lähtömaahan palaamista ei pidetä mahdollisena. Mielestäni meidän täytyy löytää keinoja turvapaikkajärjestelmän muuttamiseen siten, että se auttaa aidosti hädässä olevia, mutta ei suojele rikollisia. Tästä myös pääministeri Sipilä puhui omassa viestissään tänään.

Niin lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö kuin maahanmuuttoon liittyvät ongelmat ovat todella isoja asiakokonaisuuksia. Oulun tapauksissa näihin kytkeytyy myös sosiaalisen median negatiiviset puolet. Osittain samojen teemojen ääreltä löysin itseni joulun aikaan. Joulupäivän blogissani kirjoitin: Kunpa jokaisella, niin lapsella ja nuorella kuin aikuisellakin, olisi vähintään yksi niin turvallinen aikuinen lähellä, että hänelle uskaltaa kertoa sellaisetkin asiat, joista joku muu kieltää kertomasta. Näihin kaikkiin liittyy perheiden hyvinvoinnin ja kasvatusvastuun tuki sekä koulujen opetus- ja kasvatustehtävä.

Minulle esitetty kysymys nostaa esille monia asioita, joihin edustajana haluan vaikuttaa. Kirjoitan niistä lähiaikoina erikseen. Jatketaan keskustelua.