Arvovaalit – Nyt äänestäjä päättää Suomen suunnan

EIJA-RIITTA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ilmastovaalit? Sotevaalit? Maahanmuuttovaalit? Monissa vaalikeskusteluissa on nyt pohdittu eduskuntavaalien luonnetta. Käymieni keskustelujen perusteella minulle on tullut vahva käsitys siitä, että nyt käydään arvovaalit.

Politiikka on ensisijaisesti yhteisten asioiden hoitamista. Arvovaaleissa keskipisteenä on ihminen ja erityisesti apua tarvitseva; hän, joka ei yksin selviä. Ajattelen, että yhteiskuntana meidän moraalimme ja hyvinvointimme taso punnitaan siinä, miten kohtelemme heikompiosaisia.

Tulevalla eduskuntakaudella tehdään monia maamme tulevaisuuden kannalta tärkeitä ratkaisuja. Oleellista on, että arvioidaanko päätösten perusteita ja niiden vaikutuksia ihmisyyden, eri puolilla Suomea elettävän arjen, ja koko maan mahdollisuuksien näkökulmasta. Minulle tärkeintä on ihmisyyden ja elämän kunnioittaminen läpi elämän ja hyvien elinolosuhteiden vaaliminen tasa-arvoisesti kaikkialla Suomessa.

Yhteisten asioiden hoitamisen pohjana on luottamus. Olen aina etsinyt yhteistä ratkaisua, johon eri tahot voivat sitoutua. Sillä tavalla saa asioita hoidetuksi. Luottamuksen varassa voidaan myös tehdä uudistuksia. Luottamukseen kytkeytyy oikeudenmukaisuus. Kerttu Saalastia lainaten: yhteinen hyvä on paras hyvä.

Politiikassa joutuu tekemään kompromisseja. Niitä ei saa kuitenkaan tehdä oikeudenmukaisuuden kustannuksella. Tähtäimessä on tulevaisuustyö ja hyvän elämän turvaaminen myös tuleville sukupolville.

Käymieni keskustelujen perusteella ehdotan tulevan hallituksen kärkihankkeiksi seuraavia:

  1. Aidosti lapsi- ja perheystävällinen Suomi
  2. Kotimaisen ruoan arvostuksen nostaminen ja kotimaisen ruoantuotannon edellytysten vahvistaminen
  3. Erilaisten alueiden kokonaisuudesta rakentuva globaalisti menestyvä, osaava ja yrittävä Suomi
  4. Hyvinvointia, turvaa ja terveyttä edistävä Suomi.

Nyt jokaisella äänioikeutetulla on mahdollisuus vaikuttaa. Käytäthän oikeuttasi! Sinä päätät Suomen suunnan.